PERYMONT repro s.r.o. - výrobce tlakových reproduktorů

Naše společnost se zabývá výrobou tlakových reproduktorů pro hlásné účely, tzv. tlampačů nebo také slangově amplionů.

Naše reproduktory jsou vhodné pro ozvučení obcí a měst, sportovišť, velkých fabrik… Naše reproduktory vytvářejí velký akustický tlak a mají vysokou srozumitelnost - měřeno v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Výroba tlakových reproduktorů má v České republice dlouholetou tradici. Naše společnost navázala na výrobu reproduktorů v Kovopodniku města Brna, která v Brně probíhala od 50. let 20. století. V roce 2015 jsme výrobu přemístili z Brna do Starého Města u Uherského Hradiště.

Perymont repro s.r.o. - výrobce tlakových reproduktorů